2019-01-06

2019

2018 ඉවරයි.2019 පටන් ගත්ත විතරයි,

අලුත් අරබුමක්  ජීවිතේට,ආදරේට,පවුලට,ජොබ් එකට, මේ කොයි දේට උනත්. ඉතින් අපි අලුතින්ම පටන්ගමු.මමයි මගේ මාසියි ගෙදර ඉන්න සියලුම පැටිපස් පරාන ඔක්කොමයි ඔයාල සියලුමදෙනාටම පවුලේ ඔක්කොටමත් මේ ඇරබුණු නව වසර කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන නිරෝගිමත් ආරම්බයක්ම වේවා කියල ප්‍රර්ථනා කරනවා......මගේ අසාවට ලියන අපේ මතක....!!!

No comments:

Post a Comment